Skip to content


Så ansöker du om startaeget-bidrag

Du som tänker starta eget företag har möjlighet att ansöka om stöd vid starten av ditt bolag, ett så kallat ”starta-eget-bidrag”. På denna sajt förklarar vi vem som kan söka startaeget-bidrag och vilka krav som ställs på dig som vill ansöka om bidraget.


Vem kan ansöka om starta-eget-bidrag?
För att kunna bli beviljad startaegetbidrag måste du fylls 25 år.
Unga med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga kan få ta del av stödet innan de har fyllt 25 år. Du ska vara arbetslös eller riskerar bli arbetslös och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Stöd kan också ges till personer som är bosatta inom ett stödområde även om de inte är arbetslösa. Viktigt att veta om är att du INTE får starta ditt företag innan du ansöker om bidraget.

Du måste ha goda förutsättningar för att driva verksamheten med tillfredsställande lönsamhet och genom verksamheten inom kort få en varaktig sysselsättning. Man kan inte få startaeget-bidrag för start av verksamheten inom jordbruk- och transportsektorn, dock kan undantag göras för taxiverksamhet.


Hur ansöker man om startaegetbidrag?
Den som söker startaegetbidrag ska ta fram en affärsplan som innehåller en tydlig beskrivning om vad företagets affärsidé är och vad företaget ska tjäna pengar på. Beskrivningen ska lämnas in till Arbetsförmedlingen, som med hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter tar ställning till om den sökande bedöms ha förutsättningar för att bedriva verksamheten och om övriga villkor är uppfyllda. Många arbetsförmedlingar runt om i landet erbjuder stöd under inledningsskedet i form av informationsträffar, rådgivning och nyföretagarkurs.


Hur stort är starta-eget-bidraget?
Bidragets storlek bestäms av vilken ersättning man har/skulle ha rätt till som arbetslös.
Den som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag för heltid. Den som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetstöd med 223 kronor per dag.

Bidraget lämnas normalt under högst sex månader. Förlängning kan endast göras på grund av sjukdom eller att myndighetstillstånd, som behövs för verksamheten, blivit försenat. Starta eget bidraget betalas ut av Försäkringskassan en gång per månad. Om du har beviljats starta eget-bidrag ska du för att få din ersättning varje månad fylla i en blankett som heter Försäkran om aktivitetsstöd.


Mer information om starta eget bidrag?
För mer info om starta-eget-bidraget besök Arbetsförmedlingen, ring Arbetsförmedlingen Kundtjänst, 0771-416 416 eller kontakta Arbetsförmedlingen på den ort du bor på.


Posted in Bidrag till nyföretagare som ska starta eget företag.